Spec. dr Marija Kosjer

. / Spec. dr Marija Kosjer

Specijalista Dečije i preventivne stomatologije

  • Rođena je 1953.godine u Novom Sadu.

  • Stomatološki fakultet u Beogradu je završila 1978. godine sa prosečnom ocenom 9,05.

  • Specijalizirala Dečju i preventivnu stomatologiju 1989. godine na Medicinskom fakultetu-odsek Stomatologija u Novom Sadu.

  • Od 1979-2001. god. bila je zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad” kao stomatolog, a kasnije kao spec. za dečju i peventivnu stomatologiju. U tom periodu obavljala je funkciju edukatora preventivne stomatologije i šefa stomatološke službe za opštinu Detelinara.

  • Od  2001. zaposlena je u Stomatološkoj poliklinici ORAL B ČUKIĆ u Novom Sadu. Kao specijalista za dečju i preventivnu stomatologiju pruža savremene stomatološke intervencije trudnicama, deci predškolskog, školskog uzrasta kao i odraslim pacijentima.

  • Govori srpski i mađarski jezik.

  • Stručni kursevi i usavršavanja:

     "Savremene rekonstruktivne metode u stomatologiji", Beograd 2008.god.

      "Inovacije u stomatologiji-nauka i praksa", Pančevo 2008.god.

      "Svet je naš-estetska i rekonstruktivna stomatologija", Novi Sad 2008.god.

      "Savremene tehnologije u stomatologiji", Beograd 2009.god.

      "Dostignuća i stremljenja u stomatologiji", Beograd 2010.god.

      "Osnovna životna potpora odraslih i upotreba spoljašnjeg automatskog defibliratora", Beograd 2010.god.

      "Put do dobre protetičke nadoknade", Novi Sad 2010.god.

      "Primena optičkih sredstava u stomatološkoj praksi", Beograd 2010.god.

      "Multidisciplinarni pristup u prevenciji oralnih oboljenja i povred", Beograd 2010.god.

      "Terapijske mogućnosti u zbrinjavanju abradiranih zuba", Beograd 2011.god.

      "Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju i prijatelji", Beograd 2011.god.

      "(ENDO)2- danas i sutra", Beograd 2011.god.

      "II Simpozijum stomatologa Vojvodine", Novi Sad 2011.god.

      "Dete u stomatološkoj ordinaciji", Beograd 2012.god.

      "Estetika u restaurativnoj stomatologiji", Novi Sad 2012.god.

      "Estetika u hirurškoj pripremi pacijenata", Novi Sad 2012.god.

      "Treći kongres stomatologa Vojvodine", Novi Sad 2012.god.

      "Preventivna stomatologija danas", Beograd 2012.god.

      "Povred zuba", Beograd 2012.god.

 

  • Stručni autorski radovi:

- M. Kosjer, Z. Blažević, D.Radin / Pokazatelji zdravlja zuba grupe dece predškolskog uzrasta Novog Sada nakon trogodišnjeg sprovođenja preventivnog programa stomatološke zaštite-Cindi / zbornik radova Prvog kongresa Domova zdravlja, Beograd 1993.god.

                                                        

Potreban Vam je pregled?   Zakažite besplatan pregled

Pitajte stomatologa

Ukoliko ste u nedoumici slobodno nam se obratite.
Do sada smo odgovorili na preko 29361 pitanja.
.
9
Doktora
.
11000
Zadovoljnih pacijenata
.
29361
Odgovorenih pitanja
.
100
Sertifikata