Oral B Čukić - Spec. dr Branislav Čukić, implantolog i oralni hirurg – Lečenje paradentopatija

. / Oral B Čukić - Spec. dr Branislav Čukić, implantolog i oralni hirurg – Lečenje paradentopatija

Specijalista dr Branislav Čukić, implantolog i oralni hirurg – Lečenje paradentopatija

Eksperti rade za Vas i vaše stomatološko zdravlje.

Ukoliko želite da poboljšate kvalitet života i zdravlja, potrebno Vam je da nadoknadite izvađene zube impantatima, totalna proteza ili bilo koja druga stomatološka usluga  zakažite pregled i konsultacije kod specijaliste oralne hirurgije, implantologa dr. Branislava Čukića, koji od 1996. godine, sa velikim uspehom rešava stomatološke i oralne zdravstvene problem i ugrađuje implante kod velikog broja pacijenata iz Srbije i inostranstva,

na sledeće telefone
+381 (0)21 467 006
+381 (0)21 63 63 613
e-mail - kontakt@mojzubar.com

Stomatološka poliklinika Oral B Čukić
Narodnog fronta 20
21000 Novi Sad

Gingivitisi i parodontopatije

Gingiviti i parodontopatije, danas s pravom sve češće spominjani, ubrajaju se u grupu oboljenja potpornog aparata zuba. Ona su prema svetskim istraživanjima, pored karijesa zuba, najrasprostranjenija oboljenja ljudi. Smatra se da većina odraslih i oko trećina dece ima ova oboljenja a značaj im je još veći tim pre što su ona glavni uzrok gubitka zuba posle 45. godine života.

Šta su to zapravo oboljenja potpornog aparata zuba?

Pre svega potporni aparat - parodoncijum čine tkiva koja okružuju zub pružajući mu potporu, čime omogućavaju njegovu funkciju. Tu spadaju gingiva (desni), periodoncijum (tkivo koje vezuje koren zuba za kost vilice), cement korena zuba, i sama vilična kost. Shodno tome, kada proces zahvata samo desni nastaju gingivitisi a kada se proširi na ceo potporni aparat zuba nastaju parodontopatije.

Uzrok ovih oboljenja je poznat. To su naslage na zubima, "dentalni plak", čiji najznačajniji deo čine mikroorganizmi. Oni zajedno sa “faktorima rizika” kao sto su loša oralna higijena, neadekvatna ishrana, karijes, pušenje duvana itd. dovode do razvoja bolesti. Ukoliko se plak ne odstrani sa zuba u njega se talože minerali pljuvačke i nastaje zubni kamenac koji ubrzava napredovanje bolesti. Na početku bivaju zahvaćene samo desni koje su blago otečene, crvene i krvare prvo samo na provokaciju (pranje zuba) a kasnije i na najmanji nadražaj. Takođe može se javiti osećaj trnjenja ili pečenja kao i osećaj stranog tela između zuba zbog otoka desni. Daljim prodorom infekcije bivaju zahvaćena i druga potporna tkiva, pa i kost vilice, koja se razara te tako nastaju parodontalni džepovi. U njima se stvara gnojni eksudat što dovodi do pojave neprijatnog zadaha iz usta. Zubi gube potporu, počinju da se klate, pomeraju i isplivavaju da bi na kraju došlo do ispadanja zuba. Ono što je veoma važno jeste da bola nema praktično sve dok se ne pojave komplikacije (parodontalni apscesi, infekcija kanala korena zuba, infekcija drugih okolnih tkiva) kada je bolest već u poodmaklom stadijumu a lečenje znatno otežano.

 Terapija ovih oboljenja zavisi od stadijuma bolesti. Ukoliko se radi o počenoj fazi lečenje se svodi na eliminaciju infekcije i to metodama otkrivanja i uklanjanja dentalnog plaka i zubnog kamenca. Pri tome važno je otkloniti i  "faktore rizika" da bi se sprečio dalji razvoj bolesti, obučiti pacijenta o pravilnom održavanju oralne higijene i vršiti redovne kontrole. Ako je već došlo do pojave parodontalnih džepova cilj terapije je da se njihovom obradom - kiretažom uklone sva obolela tkiva i na taj način džepovi odstrane, ili se smanji njihova dubina. Ukoliko to nije moguće zbog prevelike dubine džepa i velikog razaranja kosti, vrše se hirurški zahvati tokom kojih se pod kontrolom oka obrađuju džepovi, a moguće je i nadoknaditi razorenu kost plasiranjem veštačke kosti i biomembrana, te tako produžiti vek trajanja zuba. Bez obzira na sve mogućnosti savremene terapije parodontopatija, mnogo je bolje da se pacijenti javljaju stomatologu na redovne kontrole ili kada primete i najmanje promene na desnima i zubima, jer ja tada lečenje najlakše, a rezultati terapije najbolji.

Hirurška terapija obolelih od parodontopatije

Hirurška terapija parodontopatije ima za cilj da eliminiše ili smanji dubinu parodontalnih džepova, i otkloni tzv. mukogingivalne anomalije, te da na taj način stvori uslove da pacijent adekvatnim održavanjem oralne higijene spreči recidiv bolesti.

Najčešće primenjivan hirurški zahvat u cilju uklanjanja parodontalnog džepa je režanj operacija. To je zahvat kojim se hirurškim putem odiže deo oralne sluzokože u obliku režnja, uklanja patološki promenjeno parodontalno tkivo, i režnjem ponovo prekriva operativno polje.

Regenaracija i rekonstrukcija obolelog parodoncijuma se može postići hirurškim zahvatima u toku kojih se u operativno polje ubacuje koštani transplantat ili neki drugi sintetski implantat (koštani implantati tj. "veštačka kost"). Postoji više vrsta koštanih transplantata  koji  se koriste u parodontalnoj hirurgiji. Koštani transplantati se mogu podeliti u odnosu na biološki efekat, poreklo, vrstu koštanog tkiva, mesto uzimanja, itd.

Takođe, važnu ulogu u nadoknađivanju izgubljenog koštanog tkiva imaju sintetski materijali ("veštačka kost"), koji imaju izuzetnu biokompatibilnost i predstavljaju neorgansku osnovu na kojoj se razvija nova kost.

Svi navedeni koštani transplantati i implantati imaju svoje prednosti i nedostatke, te o vrsti korišćenog materijala odlučuje hirurg pri utvrđivanju plana hirurške intervencije.

U slučaju postojanja koštanih parodontalnih džepova i defekata u predelu račvanja korenova, moguće je sprovesti vođenu regeneraciju tkiva, pri čemu se postavljaju posebne membrane. Uloga membrana je da se omogući nesmetana regeneracija vilične kosti, tako što će se sprečiti urastanje sluzokože i vezivnog tkiva u koštani defekt. Ove membrane mogu biti izrađene od resorptivnog i neresorptivnog materijala. Membrane od neresorptivnog materijala se moraju ukloniti nakon 5 do 6 nedelja, što zahteva dodatnu hiruršku intervenciju.

Takođe, u parodontalnu hirurgiju spadaju postupci produžavanja kliničke krune u zoni osmeha, tj. korekcija takozvanog  "gummy smile". U normalnim uslovima se desni  nalaze u predelu vratova zuba i relativno malo su vidljive pri osmehu. Nekada desni mogu da prekriju ne samo vratove, već se nalaze i u predelu zubne krune, što stvara utisak kraćih zuba i preterano vidljivih desni.

brosura eng 03

Ukoliko želite da poboljšate kvalitet života i zdravlja, i nadoknadite izvađene zube impantatima, zakažite pregled i konsultacije kod specijaliste oralne hirurgije, implantolog dr. Branislav Čukić, koji od 1996. godine, sa velikim uspehom rešava stomatološke i oralne zdravstvene problem i ugrađuje implante kod velikog broja pacijenata iz Srbije i inostranstva.

Zakažite pregled ili personalizovanu stomatološku uslugu na sledeće telefone
+381 (0)21 467 006
+381 (0)21 63 63 613
e-mail - kontakt@mojzubar.com

Stomatološka poliklinika Oral B Čukić
Narodnog fronta 20
21000 Novi Sad

 

Potreban Vam je pregled?  

Pitajte stomatologa

Ukoliko ste u nedoumici slobodno nam se obratite.
Do sada smo odgovorili na preko 30497 pitanja.
.
9
Doktora
.
11000
Zadovoljnih pacijenata
.
30497
Odgovorenih pitanja
.
100
Sertifikata