Stomatološka poliklinika Oral B Čukić – Dr Moana Opačić - Traume mlečnih i stalnih zuba kod dece

. / Stomatološka poliklinika Oral B Čukić – Dr Moana Opačić - Traume mlečnih i stalnih zuba kod dece

Stomatološka poliklinika Oral B Čukić – Traume mlečnih i stalnih zuba kod dece

Eksperti rade za Vas i stomatološko zdravlje vašeg deteta - Dr Moana Opačić, polivalentni stomatolog – Dečija stomatologija

Link na biografiju dr Moane Opačić - http://www.mojzubar.com/moana

Deca su najzahvalniji i najzahtevniji pacijenti. I najmlađi pacijenti kao i njihovi roditelji imaju poverenje u eksperta stomatološke poliklinke Oral B Čukić, dr Moanu Opačić. Razlog je uz izuzetnu stručnost i posvećenost, personalizovani i individualni pristup svakom pacijentu Ukoliko Vaše dete ima stomatoloških problema ili ga boli zub,

Zakažite pregled ili intervenciju kod eksperta dečije stomatologije-  dr Moane Opačič

+381 (0)21 467 006 +381 (0)21 63 63 613

e-mail - kontakt@mojzubar.com

Stomatološka poliklinika Oral B Čukić

Narodnog fronta 20

21000 Novi Sad

Povrede mlečnih  i stalnih zuba, kao i manje povrede mekog i koštanog tkiva orofacijalne  regije kod dece se dešavaju u vreme njihovog intezivnog opšteg fizičkog i psihičkog razvoja. Po učestalosti i kliničkom značaju naročito su bitne povrede stalnih zuba i na udaru su obično gornji centralni sekutići. Povrede mlečnih zuba su nešto ređe, ali su klinički takođe bitne.

Oštećenja zubnih tkiva obe denticije narušavaju funkciju žvakanja, govor iestetski izgled deteta.

Postoje i određeni PREDISPONIRAJUĆI FAKTORI, koji u mnogome doprinose nastanku povrede zuba kao što su:

- protruzija – isturenost  gornjih sekutića sa kratkom usnom velike kariozne lezije i strukturne nepravilnosti tvrdih zubnih tkiva

- pojedina oboljenja (epilepsija)

- sportovi  sa kontaktom, koje deca treniraju

Pacijent sa povredom smatra se HITNIM SLUČAJEM, posebno ako još krvari.

Uplašeno dete treba smiriti,a zabrinutim roditeljima detaljno objasniti težinu povrede, šta će se raditi i kakva je moguća prognoza povređenog zuba. Roditelj i mali pacijent dobiju uputstva u vezi sa ishranom, održavanjem  oralne higijene i važnosti daljih redovnih kontrola.

Radi postavljanja dijagnoze i odredjivanja adekvatne terapije, od pacijenta ili njegovog pratioca treba uzeti određene bitne podatke u vezi sa nastalom povredom(vreme, način, mesto  dešavanja povrede itd.) Uz detaljan klinički pregled i ispitivanja, neophodan je Rtg snimak, koji se čuva radi komparacije pri sledećim kontrolnim pregledima.

Postoje razne klasifikacije povreda mlečnih i stalnih zuba. Najčešće su:

POVREDE TVRDIH ZUBNIH TKIVA I PULPE
POVREDE PARODONTALNIH – POTPORNIH TKIVA ZUBA
POVREDE TVRDIH ZUBNIH TKIVA I PULPE

Manifestuju se kao:

NAPRSNUĆE GLEĐI – posledica je direktnog udara čvrstog predmeta na površinu zuba, pri čemu se zub ne lomi, ali dolazi do naprsnuća gleđi u različitim pravcima.

Terapija je kod naprsnuća gleđi obe denticije, lokalna impregnacija rastvorima fluorida i kontrola vitaliteta zuba u naredna tri meseca.

PRELOMI ZUBA dele se na četiri klase:

I KLASA – PRELOMI GLEĐI,  najčešće su odlomljeni uglovi i sečivne ivice gornjih centralnih sekutića. Pacijenti se obično žale samo na oštre ivice polomljene gleđi koje povređuju usne ili jezik.
Terapija: - MLEČNI ZUBI – oštre ivice se blago zaoble i impregniraju rastvorima fluorida.
- STALNI ZUBI – u prvoj poseti se uradi nadogradnja izgubljenog dela krunice zuba estetskim materijalima.

II KLASA – PRELOMI GLEĐI I DENTINA – linija preloma je obično kosa, zahvatajući jedan ili oba ugla najčešće gornjih centralnih sekutića. Povreda može biti praćena i luksacijama.
Terapija: - MLEČNI ZUBI – u prvoj poseti se uradi nadogradnja estetskim materijalima, ako je moguće uspostaviti saradnju sa malim pacijentom.
- STALNI ZUBI – nadogradnja odlomljenih delova krunice zuba estetskim materijalima radi se već u prvoj poseti. Ukoliko pacijent donese polomljene delove  krunice zuba, moguće je uraditi i lepljenje tih fragmenata zuba.

III  KLASA – PRELOMI GLEĐI I DENTINA S POVREDOM PULPE –linija preloma je kosa ili horizontalna, pri čemu je odlomljen veći deo krunice zuba.Često su  udruženi sa luksacijama zuba.

20220914 182906 jpg

Terapija:

- MLEČNI ZUBI – zbrinjavanje zavisi od uzrasta deteta, tj. od stepena resorpcije korena zuba, za šta je neophodan Rtg snimak. Kod dece uzrasta 3-4 god. Indikovana je vitalna amputacija (odstranjivanje kruničnog dela„živca“) i nadogradnja estetskim materijalima. Međutim, ako je prelom krunice mlečnog zuba u blizini ili pak ispod nivoa desni, pomenuti zub je za vađenje zbog izuzetno teške saradnje sa tako malim detetom.                                                               
- STALNI ZUBI – način zbrinjavanja prevashodno zavisi od stepena razvitka korena, tj. da li je povredjeni zub sa nezavršenim ili završenim razvitkom korena, od širine otvora pulpe, od proteklog vremena od momenta povrede do dolaska u stomatološku ordinaciju, od veličine odlomljenog dela krunice itd.

- NEZARVŠENI RAZVITAK KORENA – sve preduzete terapijske mere imaju za cilj da obezbede nastavak rasta korena ili zatvaranje vrha korena.

a/  DIREKTNO PREKRIVANJE PULPE se preporučuje samo u slučajevima kada je otvor pulpe minimalan (manji od  1mm) i od povrede nije prošlo više 12.h. Estetska nadogradnja se obavezno radi pri istoj poseti.


b/ VITALNA AMPUTACIJA PULPE (presecanje kruničnog dela pulpe) primenjuje se pod uslovom da pulpa (živac zuba) nije inficirana i da nije prošlo više od  48.h. od momenta povrede. U  slučaju prekoračenja  tog vremena, obavezno se pored kruničnog dela uklanja i deo korenske pulpe. Nadogradnja estetskim materijalima ili lepljenje donetih fragmenata zuba može se uraditi odmah ili nakon nekoliko dana. Uspeh terapije se kontrološe Rtg snimcima, te je pacijent u obavezi da dolazi na redovne kontrole.

- ZAVŠENI RAZVITAK KORENA – indikovana je VITALNA EKSTIRPACIJA PULPE (uklanjanje zubne pulpe u celosti, kako krunične tako i korenske.)

Kod dece se kanal korena najpre puni pastom  Ca(OH)2,  a definitivno punjenje se odlaže za nekoliko dana, naročito ako je prelom zuba praćen i luksacijom. Kod oraslih se kanal korena odmah konačno puni. U slučaju loma manjeg dela krunice, isti se nadograđuje estetskim materijalima. Međutim, ako je linija  preloma krunice u blizini desni, nadogradnja se može raditi isključivo pomoću retencije u kanalu korena. Savremena stomatologija preporučuje upotrebu fiberglas kočiča, sem u slučajevima kada je prelom zuba ispod nivoa desni. Tada se izrađuje livena nadogradnja, na koju se zatim cementira bezmetalna keramička  krunica.

IV KLASA – PRELOMI KORENA – najčešće se dešavaju kod gornjih centralnih  sekutića i to sa završenim razvitkom korena. Povređeni zub može biti nešto duži u odnosu na nepovređene zube, odlomljeni krunični deo se obično znatnije luksira. Linija preloma korena može biti lokalizovana u predelu vrha korena, zatim u srednjoj trećini i u  gingivalnoj trećini korena (deo korena u blizini desni). Za tačnu dijagnozu neophodan je Rtg snimak.

Terapija:

- MLEČNI ZUBI – kod dece uzrasta između 2-4 god. kod kojih je krunični fragment bez dislokacije i luksacije, vađenje zuba se odlaže, ali su obavezne jednomesečne kontrole. U slučaju promena boje zuba, pojave otoka i fistule ili ako se krunični deo prelomljenog mlečnog zuba luksira ili je dislociran odmah nakon povrede, trebalo bi obavezno izvaditi pomenuti deo zuba. Vrh mlečnog korena se ne vadi,  jer će
se on fiziološki resorbovati.

- STALNI ZUBI

- KOD NEZAVRŠENOG RAZVITKA KORENA - obično dolazi do naprsnuća korena (nekompletan prelom) te je dovoljno izvršiti imobilizaciju povređenog zuba u trajanju 2-3 meseca. Po isteku tog perioda, Rtg snimak će potvrditi potpuno zarastanje korena.
- ZAVRŠENI RAZVITAK KORENA KOD DECE osnovni princip u terapiji preloma korena je repozicija i imobilizacija povređenog zuba. Uspešnost repozicije se proverava obaveznim Rtg snimkom a dužina imobilizacije 2-3 meseca. Najveće izglede za srastanje imaju prelomi u blizini vrha korena. U slučaju pojave komplikacija u vidu zapaljenja kod pomenute lokalizacije preloma korena, nakon izvršenog kanalnog lečenja kruničnog dela, odlomljeni vrh korena se hirurški odstranjuje. Kod dece se čak i u slučaju preloma u srednjoj i gingivalnoj trećini korena, svakako  preduzimaju sve terapijske mere (repozicija, imobilizacija, kanalno lečenje, ortodontsko izvlačenje itd.), kako bi se povređeni zub duže sačuvao u   zubnom nizu, tj. do uzrasta kada se stiču uslovi za definitivno zbinjavanje povrede.
Terapijsko zbrinjavanje preloma korena KOD ODRASLIH  je mnogo  radikalnije. Kod preloma u apikalnoj trećini, nakon kanalne  terapije  odlomljeni vrh se hirurški odstranjuje i na taj način zub se sačuva u zubnom nizu. Međutim ako  je kod odraslih linija preloma korena u srednjoj ili gingivalnoj trećini, fragmenti se vade i sledi protetsko zbrinjavanje. Savremena stomatologija predlaže da se tako izgubljeni
zub nadokandi implantom i bezmetalnom keramičkom krunicom.

dr moana opacic jpg

Ukoliko Vaše dete ima stomatoloških problema ili ga boli zub,

Zakažite pregled ili intervenciju kod eksperta dečije stomatologije-  dr Moane Opačič

+381 (0)21 467 006 +381 (0)21 63 63 613

e-mail - kontakt@mojzubar.com

Stomatološka poliklinika Oral B Čukić

Narodnog fronta 20

21000 Novi Sad

dr moana opacic 01 jpg

Potreban Vam je pregled?  

Pitajte stomatologa

Ukoliko ste u nedoumici slobodno nam se obratite.
Do sada smo odgovorili na preko 30497 pitanja.
.
9
Doktora
.
11000
Zadovoljnih pacijenata
.
30497
Odgovorenih pitanja
.
100
Sertifikata